Tukijat

Valtimonteatterin toimintaa ovat tukeneet:

Alfred Kordelinin yleinen sivistys- ja edistysrahasto
Helsingin kulttuurikeskus
Koneen Säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Taiteen keskustoimikunta / Taiteen edistämiskeskus.

Lämpimät kiitokset!